Auto-Mat 2020

Srpska Logistička Asocijacija  19. marta 2020. u Beogradu organizuje AUTO-MAT 2020, seminar logistike 4.0 u auto industriji.

Program seminara:

  • Lean koncept i Logistika 4.0, dr Sanja Bojić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Automatizacija procesa / Integracija toka materijala, Aleksandar Lakićević, TRASING Conveyors
  • Dizajn i redizajn intralogističkih procesa u auto industriji, Bojan Ćuk, Beologistika
  • Optimizacija logističkih i proizvodnih procesa primenom simulacija, dr Sanja Bojić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Dexion Storage Solutions for all Automotive sectors -  Car producers, OEM, OES, Aftermarket, Mihai Daraban, Dexion Storage Solutions SRL
  • Talenat 4.0 / Vođstvo 4.0 / Tehnologije 4.0, Miloš Gligorijević, TRASING Conveyors

Seminar je BESPLATAN za učesnike iz auto industrije.

Informacije i prijave: marinazugic@slogas.org.rs