Korporativni trening – Stres

Stres na poslu, strategije suočavanja sa stresom i tehnike samopomoći

Profesionalni stres predstavlja sve veći problem sa kojim se suočavaju savremene kompanije i zaposleni u njima. Stres sam po sebi nije bolest, ali ako je intenzivan i ako traje duže vremena može dovesti do mentalne i fizičke bolesti kod pojedinca. Poznato je da osetljivost svake osobe zavisi od toga pod kolikim pritiskom se nalazi u određeno vreme.

Na individualnom planu se kao simptomi stresa na poslu ističu veoma različita i često dramatična ispoljavanja u smislu zloupotrebe alkohola, cigareta, problema sa snom, anksioznih i depresivnih smetnji, poteškoća koncentracije, iritabilnosti, ali i problema u porodičnim odnosima, agresivnog ponašanja i različitih zdravstvenih problema (bolovi u leđima, srčani problemi, visok krvni pritisak, oslabljen imuni sistem, čir).

Profesionalni stres je uzrok je više od četvrtine bolovanja u Evropskoj Uniji, pogađa čak 28% zaposlenih. Iskustva pokazuju da je profesionalni stres najčešće hronične pririode, ne dešava se „preko noći“, odnosno radi se o procesu koji se može prevenirati.

Efikasne su različite intervencije koje se mogu primenjivati na nivou same organizacije, ali se pokazalo da je veoma važno da svaki pojedinac nađe načina da pomogne samom sebi, jer je stres uvek lični doživljaj, a svaka osoba primenjuje načine suočavanja sa stresom koji odgovaraju njenoj prirodi.

Program treninga:

 1. Predstavljanje učesnika i ciljevi treninga
 2. Profesionalni stres i logistički sektor
 3. Prepoznavanje znakova stresa i sagorevanja
 4. Izvori stresa u logističkom sektoru
 5. Strategije samopomoći
 6. Načini suočavanja sa stresom
 7. Tehnike opuštanja
 8. Pomažući profesionalni dijalog
 9. Strategije suočavanja na organizacionon nivou
 10. Izrada individualnog plana prevencije sagorevanja
 11. Zaključivanje treninga

Cilj treninga je da polaznici kroz interaktivni rad i prigodne i zanimljive prezentacije osveste izvore sopstvenog profesionalnog stresa, faktore koji doprinose njegovom nastanku i održavanju, kao i da razviju i usvoje funkcionalne strategije za njegovo umanjenje i prevazilaženje.

Polaznici kursa dobijaju sertifikate SLA o završenom kursu.

Autori i voditelji treninga:
Dr Jasminka Marković, psihijatar,
psihoterapeut
Dragana Gogić, psiholog

Organizator:
POSLOVNA LOGISTIKA,
SRPSKA LOGISTIČKA ASOCIJACIJA
Informacije:
Tel: 021 661 2523,
Mob: 060 1384 961
Email: kurs@logistika-info.net
www.logistika-info.net