Online kurs Menadžment Logistike Preduzeća

Srpska Logistička Asocijacija organizuje Online kurs Menadžment Logistike Preduzeća namenjen rukovodiocima kompanija, višem i srednjem menadžmentu, studentima i svima koji žele da steknu znanja o koorporativnim logističkim operacijama.

Kurs se organizuje online, zbog prednosti koje takav način sticanja znanja ima za zaposlene i studente. Fleksibilno vreme i mesto učenja omogućava polaznicima da sami organizuju aktivnosti u vezi sa obavezama kursa, u koje spadaju proučavanje pisanog materijala, rešavanje testova i izrada projektnog zadatka.

Preporučeno trajanje kursa je 2 meseca, posle čega polaznici dobijaju sertifikat o položenom kursu.

Kurs razmatra sledeće oblasti upravljanja logistikom preduzeća:

 1. Upravljanje lancem snabdevanja.
 2. Dimenzije logistike.
 3. Projektovanje logističke mreže.
 4. Upravljanje tražnjom.
 5. Customer service
 6. Upravljanje nabavkom.
 7. Upravljanje zalihama.
 8. Skladištenje.
 9. Rukovanje materijalom.
 10. Upravljanje transportom.
 11. Outsourcing logističkih operacija.
 12. Logistički informacioni sistemi.
 13. Merenje logističkih performansi.
 14. Globalna logistika.

Na kurs se možete prijaviti onda kada Vama odgovara. Posle prijave, dobićete materijal za prve dve oblasti proučavanja, kao i test koji se mora ispravno uraditi, kako bi se prešlo na sledeće oblasti.

Optimalno vreme za ove aktivnosti je jedna nedelja, ali se moze produžiti u zavisnosti od obaveza polaznika. Posle prelaska svih oblasti, kojih ima 14, predstoji izrada projektnog zadatka, koji obuhvata celo gradivo i čija izrada osposobljava polaznika da samostalno upravlja i kontroliše logističke operacije u kompaniji.

U toku ovih osam nedelja Vi mozete da postavljate pitanja, tražite dodatna pojašnjenja i pomoć u rešavanju testova, sve pomoću mejlova i telefona, u vreme kada Vama odgovara. Osim po temi koju proučava, kurs je jedinstven i po svom konceptu, koji garantuje polazniku usvajanje znanja iz poslovne logistike. Naime, posle obrade materijala o jednoj nastavnoj jedinici, polaznik je u obavezi da odgovori na niz pitanja i resi probleme koji su u vezi sa obrađenom temom. Pitanja nisu jednostavna i zahtevaju razumevanje teme i razmišljanje o problemima.

Naravno, u svakom koraku polaznici imaju pomoć od organizatora kursa. Kurs obuhvata sve probleme koji su aktuelni u savremenoj poslovnoj logistici. Naglasak je stavljen na primere iz prakse, tako da su polaznici spremni da odmah primene dobijeno znanje. Kurs je optimalna kombinacija teorije i prakse, koja polaznicima obezbeđuje stabilnu teorijsku osnovu koju će znati gde, kako i kada da primene u poslovanju. Kurs navodi nekoliko desetina primera iz realnog poslovanja koji ilustruju nastavne jedinice.

Cena kursa iznosi 7.500,00 RSD + PDV (20%)

Sva pitanja u vezi sa kursom, kao i prijave na kurs mozete poslati na e-mail office@slogas.org.rs  ili na telefon 060 1384 961 ; 060 043 45 01