Home

Srpska Logistička Asocijacija (SLA) je otvorena organizacija ljudi koji se u svom poslovanju, edukaciji i istraživanju susreću sa aktivnostima i pojmovima transporta, logistike i lanca snabdevanja. SLA je dobrovoljno udruženje koje za cilj ima unapređenje logistike u Srbiji profesionalni razvoj svojih članova i povećanje efikasnosti i produktivnosti logističkih operacija u poslovnim organizacijama i lancima snabdevanja...(više)