Sponzorstvo Konferencije SLA16

Sektor logistike je osnovni pokretač konkurentnosti i inicijator rasta kompanija. Godišnja konferencija Srpske Logističke Asocijacije biće posvećena alatima za povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u logistici i transportu. Konferencija daje jedinstvenu mogućnost da se upoznaju nove logističke tehnologije i metode i uspostave kontakti neophodni za efikasno upravljanje složenim operacijama u lancu snabdevanja.

Konferenciija će se održati 15. novembra 2016. godine u Beogradu, u ekskluzivnom prostoru hotela Crowne Plaza.

Učesnici Konferencije:

 • Vlasnici i direktori preduzeća
 • Menadžeri logistike
 • Menadžeri transporta
 • IT menadžeri
 • Menadžeri distributivnih centara
 • Menadžeri nabavke
 • Menadžeri prodaje
 • HR menadžeri

Platinum sponzor

Platinum sponzor - 1200 EUR

 • Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 30 min.
 • Izložbeni štand, lokacija po izboru
 • Logo na svim materijalima
 • Podela brošura učesnicima

Zlatni sponzor

Zlatni sponzor - 850 EUR

 • Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 15 min.
 • Izložbeni štand, dodeljena lokacija
 • Logo na svim materijalima
 • Podela brošura učesnicima

Srebrni sponzor

Srebrni sponzor - 600 EUR

 • Izložbeni štand, dodeljena lokacija
 • Logo na svim materijalima
 • Podela brošura učesnicima

Bronzani sponzor

Bronzani sponzor - 300 EUR

 • Logo na svim materijalima
 • Podela brošura učesnicima

Molimo Vas da sponzorstvo rezervišete do 30. septembra 2016. godine. Sponzorima će biti poslata Agenda Konferencije, layout izložbenog prostora, pozivnice i ugovor.

Dodatne informacije:

Srpska Logistička Asocijacija, Augusta Cesarca 18, Novi Sad, tel: 021 661 2523, mob: 060 1384 961, email: office@slogas.org.rs