Konsalting

Supply chain consulting

U svakom lancu snabdevanja postoje mogucnosti da se otkriju reserve i naprave velike ustede. U vremenu ekonomskih izazova, smanjenje troskova uz povecanje kvaliteta proizvoda i usluga uslov je opstanka kompanije na trzistu.

Mi nudimo projekte racionalizacije poslovanja, automatizacije procesa, povecanja produktivnosti i kvaliteta I smanjenja troskova u Vasem lancu snabdevanja, od nabavke i proizvodnje, preko logistike i transporta, do distribucije.

Tel: +381 60 1384 961

Email: office@slogas.org.rs

Simulacija logističkih sistema

 

Mogućnost da se pogreši pri projektovanju i analizi sistema samo “zdravom logikom” je veoma velika, što se svakodnevno dokazuje u našoj ekonomiji. Simulacija je od velike pomoći - ispituje ponašanje sistema pre nego što se na njega potroši novac i ispravlja greške postojećih sistema. Osim animacije, simulacija daje tačne, statistički validne podatke o ponašanju distributivnih i proizvodnih sistema.

Simulacioni softveri su veoma skupi i to je najveći razlog zašto se veoma retko koriste kod nas. Međutim, sada je i na našem tržištu na raspolaganju svima dostupna usluga izrade i analize simulacionih modela skladišnih, distributivnih, proizvodnih i uslužnih sistema.