Nagrada Srpske Logističke Asocijacije 2016

Srpska Logistička Asocijacija, organizator vodećeg regionalnog logističkog događaja – Godišnje konferencije Srpske Logističke Asocijacije, poziva Vas da pošaljete prijave za prvu Nagradu za vrhunski logistički projekat, koja će biti dodeljena na konferenciji 15. novembra 2016. godine.

Nagrada za vrhunski logistički projekat je osnovana u cilju da se prepoznaju i promovišu napredna rešenja i projekti u lancu snabdevanja u našem regionu. Pozivaju se svi proizvođači i dobavljači rešenja da pošalju prijave, ali takođe i kompanije koje su napredna logistička rešenja implementirala i koriste ih za efikasnije poslovanje.

Uslovi za slanje prijava:

  • projekat je realizovan u preriodu od 15. septembra 2015. do 15. septembra 2016. godine na teritoriji Balkana: Srbija, Crna Gora, BiH, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija.
  • Dobavljači rešenja mogu aplicirati samo sa klijentom – korisnikom rešenja.
  • Samo završeni projekti se mogu takmičiti.
  • Prijave moraju da sadrže opis korišćenih tehnologija i metoda, postupak implementacije, rezultate i numerička poboljšanja.

 Projekti će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

  • inovativnost
  • povećanje efikasnosti
  • smanjenje troškova
  • održivost
  • benefit za krajnjeg potrošača

 

Molimo Vas da prijavu pošaljete do 30. oktobra 2016. godine na email: office@slogas.org.rs