Sponzorstvo konferencije 2019

Sektor logistike je osnovni pokretač konkurentnosti i inicijator rasta kompanija. Godišnja konferencija Srpske Logističke Asocijacije biće posvećena alatima za povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u logistici i transportu. Konferencija daje jedinstvenu mogućnost da se upoznaju nove logističke tehnologije i metode i uspostave kontakti neophodni za efikasno upravljanje složenim operacijama u lancu snabdevanja.

Konferenciija će biti održana 5. novembra 2019. godine u Beogradu, u ekskluzivnom prostoru hotela Crowne Plaza.

Učesnici Konferencije su:

Vlasnici i direktori preduzeća
Menadžeri logistike
Menadžeri transporta
IT menadžeri
Menadžeri distributivnih centara
Menadžeri nabavke
Menadžeri prodaje
HR menadžeri

GENERALNI SPONZOR 10.000 EUR

• Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 30 min + 10 min za diskusiju
• EXTRA LUX izložbeni štand na najboljoj poziciji na 2. Međunarodnom Sajmu Logistike LogExpo
• Promo video kompanije u toku pauza
• 2 roll up-a u konferencijskoj sali (jedini roll up-ovi u konferencijskoj sali)
• Najveći logo na konferencijskom promo materijalu
• Podela brošura učesnicima

Platinum Sponzor - 3.000 EUR

• Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 20 min + 10 min za diskusiju
• Promo video kompanije u toku pauza
• LUX izložbeni štand na 1. Međunarodnom Sajmu Logistike LogExpo
• Logo na svim materijalima
• Podela brošura učesnicima

Izlagački štand -1.200 EUR

• Dodeljen izložbeni štand na 1. Međunarodnom Sajmu Logistike LogExpo (5 m2)
• Logo na svim materijalima
• Podela brošura učesnicima

Zlatni Sponzor - 2.000 EUR

• Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 15 min + 5 min za diskusiju
• Izložbeni štand na 1. Međunarodnom Sajmu Logistike LogExpo
• Logo na svim materijalima
• Podela brošura učesnicima

Srebrni Sponzor - 600 EUR

• Logo na svim materijalima
• Podela brošura učesnicima

Prijava za sponzorstvo