Sponzorstvo Konferencije SLA18

Sektor logistike je osnovni pokretač konkurentnosti i inicijator rasta kompanija. Godišnja konferencija Srpske Logističke Asocijacije biće posvećena alatima za povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u logistici i transportu. Konferencija daje jedinstvenu mogućnost da se upoznaju nove logističke tehnologije i metode i uspostave kontakti neophodni za efikasno upravljanje složenim operacijama u lancu snabdevanja.

Konferenciija će biti održana 6. novembra 201. godine u Beogradu, u ekskluzivnom prostoru hotela Hyatt.

Učesnici Konferencije:

Vlasnici i direktori preduzeća
Menadžeri logistike
Menadžeri transporta
IT menadžeri
Menadžeri distributivnih centara
Menadžeri nabavke
Menadžeri prodaje
HR menadžeri

Platinum sponzor

Platinum sponzor - 2500 EUR

  • Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 20 min + 10 min za diskusiju
  • LUX Izložbeni štand na 1. Međunarodnom sajmu logistike LogExpo
  • Logo na svim materijalima
  • Podela brošura učesnicima

Zlatni sponzor

Zlatni sponzor - 1800 EUR

  • Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 15 min + 5 min za diskusiju
  • Izložbeni štand na 1. Međunarodnom sajmu logistike LogExpo na lokaciji po izboru organizatora
  • Logo na svim materijalima
  • Podela brošura učesnicima

Srebrni sponzor

Srebrni sponzor - 500 EUR

  • Logo na svim materijalima
  • Podela brošura učesnicima