Konsalting u lancu snabdevanja

U svakom lancu snabdevanja postoje mogućnosti da se otkriju rezerve i naprave velike uštede. U vremenu ekonomskih izazova, smanjenje troškova uz povećanje kvaliteta proizvoda i usluga uslov je opstanka kompanije na tržištu.

Mi nudimo projekte racionalizacije poslovanja, automatizacije procesa, povećanja produktivnosti i kvaliteta i smanjenja troskova u Vašem lancu snabdevanja, od nabavke i proizvodnje, preko logistike i transporta, do distribucije.

 

Simulacija logističkih Sistema

Mogućnost da se pogreši pri projektovanju i analizi sistema samo “zdravom logikom” je veoma velika, što se svakodnevno dokazuje u našoj ekonomiji. Simulacija je od velike pomoći - ispituje ponašanje sistema pre nego što se na njega potroši novac i ispravlja greške postojećih sistema. Osim animacije, simulacija daje tačne, statistički validne podatke o ponašanju distributivnih i proizvodnih sistema.

Simulacioni softveri su veoma skupi i to je najveći razlog zašto se veoma retko koriste kod nas. Međutim, sada je i na našem tržištu na raspolaganju svima dostupna usluga izrade i analize simulacionih modela skladišnih, distributivnih, proizvodnih i uslužnih sistema.

Tel: +381 60 1384 961

Email: office@slogas.org.rs

sr_RSSerbian