O kursu

Srpska Logistička Asocijacija organizuje Online kurs Menadžment Logistike Preduzeća namenjen rukovodiocima kompanija, višem i srednjem menadžmentu, studentima i svima koji žele da steknu znanja o koorporativnim logističkim operacijama.

Kurs se organizuje online, zbog prednosti koje takav način sticanja znanja ima za zaposlene i studente. Fleksibilno vreme i mesto učenja omogućava polaznicima da sami organizuju aktivnosti u vezi sa obavezama kursa, u koje spadaju proučavanje pisanog materijala, rešavanje testova i izrada projektnog zadatka.

Preporučeno trajanje kursa je 2 meseca, posle čega polaznici dobijaju sertifikat o položenom kursu.

Kurs razmatra sledeće oblasti upravljanja logistikom preduzeća:

 1. – Upravljanje lancem snabdevanja.
 2. – Dimenzije logistike.
 3. – Projektovanje logističke mreže.
 4. – Upravljanje tražnjom.
 5. – Customer service
 6. – Upravljanje nabavkom.
 7. – Upravljanje zalihama.
 8. – Skladištenje.
 9. – Rukovanje materijalom.
 10. – Upravljanje transportom.
 11. – Outsourcing logističkih operacija.
 12. – Logistički informacioni sistemi.
 13. – Merenje logističkih performansi.
 14. – Globalna logistika.

Na kurs se možete prijaviti onda kada Vama odgovara. Posle prijave, dobićete materijal za prve dve oblasti proučavanja, kao i test koji se mora ispravno uraditi, kako bi se prešlo na sledeće oblasti.

Optimalno vreme za ove aktivnosti je jedna nedelja, ali se moze produžiti u zavisnosti od obaveza polaznika. Posle prelaska svih oblasti, kojih ima 14, predstoji izrada projektnog zadatka, koji obuhvata celo gradivo i čija izrada osposobljava polaznika da samostalno upravlja i kontroliše logističke operacije u kompaniji.

U toku ovih osam nedelja Vi mozete da postavljate pitanja, tražite dodatna pojašnjenja i pomoć u rešavanju testova, sve pomoću mejlova i telefona, u vreme kada Vama odgovara. Osim po temi koju proučava, kurs je jedinstven i po svom konceptu, koji garantuje polazniku usvajanje znanja iz poslovne logistike. Naime, posle obrade materijala o jednoj nastavnoj jedinici, polaznik je u obavezi da odgovori na niz pitanja i resi probleme koji su u vezi sa obrađenom temom. Pitanja nisu jednostavna i zahtevaju razumevanje teme i razmišljanje o problemima.

Naravno, u svakom koraku polaznici imaju pomoć od organizatora kursa. Kurs obuhvata sve probleme koji su aktuelni u savremenoj poslovnoj logistici. Naglasak je stavljen na primere iz prakse, tako da su polaznici spremni da odmah primene dobijeno znanje. Kurs je optimalna kombinacija teorije i prakse, koja polaznicima obezbeđuje stabilnu teorijsku osnovu koju će znati gde, kako i kada da primene u poslovanju. Kurs navodi nekoliko desetina primera iz realnog poslovanja koji ilustruju nastavne jedinice.

Cena kursa iznosi 12.500,00 RSD + PDV (20%)

Sva pitanja u vezi sa kursom, kao i prijave na kurs mozete poslati na e-mail office@slogas.org.rs  ili na telefon 060 1384 961 ; 060 043 45 01

sr_RSSerbian